Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskim kunama. Iznos za koji će vaša kreditna kartica biti terećena dobiva se kroz konverziju cijene u Eurima u hrvatske kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju utvrđenim od strane udruge kreditnih kartica. Kao rezultat ove pretvorbe postoji mogućnost male razlike od izvorne cijene navedene na našim web stranicama.